Kavalety
(R. a I. Klimke)
Drezura a skákání

 

O KONÍCH A JEZDECTVÍ

k objednávce

 

 

   
 


 

Trénink přes kavalety slouží k procvičování koně, zlepšuje základní chody, podporuje takt a uvolněnost.
Navíc zvyšuje motivaci a zlepšuje kondici koně. Tato příručka představuje práci s kavaletami na lonži, poskytuje nejen podněty k drezurní práci, ale i četné nákresy postavení kavalet pro skokovou gymnastiku.

 Váz., formát 170 x 240 mm, 160 celobarevných stran, 201 bar. obr., 25 bar. ilustrací
ISBN 978-80-209-0430-0